Lĩnh vực HOẠT ĐỘNG

LUẬT DÂN SỰ

 • Tư vấn pháp luật đất đai – nhà ở;
 • Tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình;
 • Tư vấn pháp luật thừa kế;
 • Tư vấn pháp luật lao động;
 • Tư vấn pháp luật thương mại.
 • Đại diện tham gia tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng, đại diện ngoài tố tụng;
 • Tham gia làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong quá trình tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng.

 

LUẬT DOANH NGHIỆP

 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp, giải thể, phá sản, chuyển đổi loại hình  doanh nghiệp,
 • Tư vấn pháp luật thuế;
 • Tư vấn pháp luật đầu tư;
 • Tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội;

 

HÀNH CHÍNH

 • Tư vấn pháp luật giao thông;
 • Đại diện tham gia tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng, đại diện ngoài tố tụng;
 • Tham gia làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong quá trình tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng.

LUẬT HÌNH SỰ

 • Tư vấn pháp luật hình sự;
 • Tham gia làm người bào chữa cho bị can, bị cáo; người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, người làm chứng, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự trong các vụ án hình sự;

Đội ngũ nhân sự

LÊ CAO

khánh vinh

TRần Hậu

đặng hoa

bích chiến

HỒNG VI

TIN TỨC SỰ KIỆN

đối tác công ty