BẢN TIN DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT SỐ 54 THÁNG 8 NĂM 2021

PHẦN I. NGHIÊN CỨU VÀ TRAO ĐỔI

Giao dịch về tài sản với người phải thi hành án: Khi nào vô hiệu?

PHẦN II. PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN

  1. Nhận được Giấy triệu tập người làm chứng của Tòa án, không đến Tòa làm chứng có được không?
  2. Hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng dịch Covid-19 được Nhà nước hỗ trợ gì?
  3. Nghỉ lễ 2/9 năm 2021 đến 04 ngày, có đúng không?

PHẦN III. QUY ĐỊNH CẦN BIẾT

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích.

BẢN TIN DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT SỐ 54 THÁNG 8 NĂM 2021

.
.
.
.