BÀN VỀ ĐỊNH TỘI DANH ĐỐI VỚI TỘI PHẠM MA TÚY

Tình huống: Nguyễn Văn A là con nghiện, rủ các con nghiện B, C, D về nhà của mình chơi. A đưa cho B 2 triệu đồng để đi mua ma túy về cho A, B, C, D cùng sử dụng tại nhà của A. Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát đã xác định đủ yếu tố cấu thành tội phạm đối với A và B. Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng còn gặp nhiều vướng mắc và tranh cãi trong việc xác định tội danh: có quan điểm cho rằng A và B phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” nhưng cũng có quan điểm cho rằng A và B phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Chi tiết bài viết tại:  https://tapchitoaan.vn/bai-viet/xet-xu/ban-luan-ve-dinh-toi-danh-doi-voi-toi-pham-ma-tuy

 

 

 

 

.
.
.
.