Bàn về giá trị pháp lý của Hợp đồng có điều khoản thanh toán bằng ngoại tệ

PHẦN I. NGHIÊN CỨU VÀ TRAO ĐỔI

Bàn về giá trị pháp lý của Hợp đồng có điều khoản thanh toán bằng ngoại tệ

PHẦN II. PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN

  1. Sử dụng Chứng minh nhân dân trong thời gian chờ cấp thẻ Căn cước công dân.
  2. Pháp luật quy định như thế nào về thời gian nghỉ giữa ca làm việc?
  3. Kê khai thuế cho chi nhánh hoạch toán phụ thuộc như thế nào?

PHẦN III. QUY ĐỊNH CẦN BIẾT

Thủ tục đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác
trên đường thủy nội địa.

22

.
.
.
.