Bảng giá đất tỉnh Quảng Ngãi

 

Theo thống kê của Sở Xây dựng, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có khoảng 65 dự án bất động sản được tỉnh cấp quyết định, cho chủ trương nghiên cứu đầu tư. Tuy nhiên, số dự án hoàn thành hạ tầng kỹ thuật chỉ đếm trên đầu ngón tay, một trong những nguyên nhân chính dẫn việc chậm tiến độ hoàn thành dự án của các nhà đầu tư trong và ngoài nước hiện nay là vấn đề khó khăn trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Hiện nay, thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh đang trong tình trạng bất ổn. Tuy nhiên, việc bồi thường cho những hộ dân trong các dự án này lại căn cứ theo quy định tại bảng giá đất mà UBND tỉnh đã ban hành áp dụng cho thời kỳ 5 năm (2015-2019) (Quyết định số: 67/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành ngày 31/12/2014). Chính vì sự chênh lệch giá đất được quy định trong bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành và giá đất trên thị trường là quá lớn nên việc người dân không đồng tình với bảng tính giá trị bồi thường do chủ đầu tư dự án đưa ra là điều dễ hiểu.

Vừa qua, ngày 31/01/2019 UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã ban hành Quyết định số: 96/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để thay thế Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung điểm b khoản 1, Điều 1 Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Qua đây có thể thấy UBND tỉnh và các cơ quan chức năng đã nhìn thấy được sự biến động giá đất qua từng giai đoạn, chính vì vậy việc xác định lại giá đất là điều cần thiết để vừa đảm bảo lợi ích của người dân vừa làm tăng hiệu quản lý của nhà nước trong lĩnh vực đất đai.

Các quy định của Luật Đất đai quy định về định giá đất và điều chính khung giá đất:

Điểm c khoản 1 Điều 112 Luật Đất đai 2013 quy định nguyên tắc, phương pháp định giá đất: “phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường của loại đất có cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng, giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với những nơi có đấu giá quyền sử dụng đất hoặc thu nhập từ việc sử dụng đất”.

Điều 113 quy định: “Trong thời gian thực hiện khung giá đất mà giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá tối thiểu trong khung giá đất thì chính phủ điều chỉnh khung giá đất cho phù 67_2014_qd-ubnd_giadat_quangngaihợp”.

Khoản 1 Điều 114 Luật Đất đai 2013 quy định: “Trong thời gian thực hiện bảng giá đất, khi chính phủ điều chỉnh khung gíá đất hoặc giá đất phổ biến trên thị trường có biến động thì UBND cấp tỉnh điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp”.

Tuy nhiên, ở khía cạnh khác thì việc tăng giá đất sẽ dẫn đến việc người dân, doanh nghiệp phải đóng tiền sử dụng đất cao hơn, từ đó cũng đẩy giá nhà đất lên cao. Nếu các cơ quan điều hành chính sách nhận thức được khó khăn này của người dân thì có thể điều chỉnh lại khung phí, lệ phí liên quan đến nhà đất.

Quan trọng hơn, về lâu dài, cần thay đổi việc thu tiền sử dụng đất một lần như hiện nay bằng hình thức thu thuế tài sản đối với nhà đất. Như vậy người dân sẽ đỡ gánh nặng đóng tiền sử dụng đất một lần, mặt khác sẽ chống đầu cơ đất đai.

Do đó, việc xác định khung giá đất để đưa ra bảng giá đất thời kỳ 2020 – 2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới cần đánh giá đúng thực trạng giá đất hiện nay trên thị trường để có một bảng giá đất phù hợp.

Công ty Luật TNHH MTV FDVN – Chi nhánh Quảng Ngãi luôn sẵn sàng để tư vấn, hỗ trợ quý khách các vấn đề pháp lý liên quan đến các thủ tục đất đai và các vấ đề khác liên quan đến pháp luật.

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV FDVN – CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: số 359 đường Nguyễn Du, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi

Email: luatsuquangngai.net@gmail.com

Điện thoại: 0917.135.269

Web: luatsuquangngai.net

67_2014_qd-ubnd_giadat_quangngaiquyết định 96 năm 2019 quy định hệ số điều chỉnh giá đất

quyết định 96 năm 2019 quy định hệ số điều chỉnh giá đất

.
.
.
.