CHÀO MỪNG NGÀY TRUYỀN THỐNG LUẬT SƯ VIỆT NAM NGÀY 10/10/1945 – 10/10/2021

CHÚC MỪNG NGÀY TRUYỀN THỐNG LUẬT SƯ VIỆT NAM (10/10)

Ngày 10/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ban hành sắc lệnh số 46/SL về tổ chức đoàn thể luật sư, đến nay các thế hệ luật sư Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc và công cuộc xây dựng đất nước.

Ngày 14/1/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 149/QĐ-TTg lấy ngày mùng 10/10 hàng năm là ngày truyền thống của luật sư Việt Nam. Đây là mốc son quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của đội ngũ luật sư và nghề luật sư ở nước ta.

Trong không khí hân hoan đón chào ngày trọng đại đó, FDVN Quảng Ngãi xin chúc mừng ngày truyền thống luật sư Việt Nam và thực hiện trợ giúp pháp lý MIỄN PHÍ kể từ ngày 04/10/2021 đến hết ngày 10/10/2021. 

.
.
.
.