CHỦ TỊCH UBND XÃ CŨNG CÓ THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VỀ BÁO CHÍ

Đây là nội dung tại Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản có hiệu lực từ 01/12/2020.
Căn cứ khoản 1 Điều 40 Nghị định 119/2020, chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã có thẩm quyền xử phạt với các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản, cụ thể như sau:
– Phạt cảnh cáo.
– Phạt tiền đến 10 triệu đồng.
– Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt 10 triệu đồng.
– Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu hủy sản phẩm báo chí, sản phẩm thông tin có tính chất báo chí, chương trình phát thanh, chương trình truyền hình, xuất bản phẩm vi phạm quy định của pháp luật.
Đây là quy định mới chưa từng có tại Nghị định 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013. Như vậy, từ 01/12/2020, chủ tịch UBND xã có thẩm quyền xử phạt với các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.
./.Bên cạnh đó, trong Nghị định 119/2020 cũng mở rộng thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp tỉnh. Cụ thể chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền xử phạt đến 100 triệu đồng, chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền xử phạt đến 200 triệu đồng.
Ngoài ra, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân đang thi hành công vụ khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản thì được quyền lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.
=>Nghị định 119/2020/NĐ-CP được ban hành ngày 07/10/2020.

………………..

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV FDVN – CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: số 359 đường Nguyễn Du, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi

Email: luatsuquangngai.net@gmail.com

Điện thoại: 0917.135.269

 

.
.
.
.