Con gây ra thiệt hại thì cha mẹ có phải bồi thường không?

Cha mẹ sẽ có trách nhiệm bồi thường nếu con cái gây ra thiệt hại trong các trường hợp:

  • Con chưa đủ mười lăm tuổi gây ra thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu. Nếu con chưa đủ mười lăm tuổi đang trong thời gian trường học trực tiếp quản lý mà gây thiệt hại thì trường học phải bồi thường thiệt hại xảy ra. Tuy nhiên, khi trường học chứng minh được mình không có lỗi trong quản lý thì không phải bồi thường; trường hợp này cha, mẹ của con dưới mười lăm tuổi phải bồi thường.
  • Con từ đủ mười lăm đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải dùng chính tài sản của mình để bồi thường; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.
  • Con từ đủ mười tám tuổi trở lên gây ra thiệt hại thì bố mẹ không có trách nhiệm bồi thường mà con phải tự bồi thường.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn chúng tôi về vấn đề cha mẹ có phải bồi thường khi con gây ra thiệt hại. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline 1900.65.77 để được giải đáp và hỗ trợ trực tiếp.

Trân trọng!

.
.
.
.