HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG DÂN SỰ PHÁT SINH TỪ THỜI ĐIỂM NÀO?

Tình huống pháp lý: Hiệu lực của hợp đồng dân sự phát sinh từ thời điểm nào?

Sắp tới, tôi có ký kết một bản hợp đồng với một công ty đối tác. Nếu khi mà hai bên đề nghị giao kết hợp đồng xong thì thời điểm để có hiệu lực của hợp đồng sẽ là khi nào?

Trả lời:

Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, FDVN có một số trao đổi như sau:

Theo Điều 385 Bộ luật dân sự 2015 quy định về hợp đồng như sau: “Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự

Và Điều 401 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về hiệu lực của hợp đồng như sau: “1. Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác.

2. Từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực, các bên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo cam kết. Hợp đồng chỉ có thể bị sửa đổi hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, đối chiếu với điều luật trên thì Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp giữa Quý khách và công ty đó có một thỏa thuận khác hoặc luật có liên quan đến hợp đồng đó quy định khác.

Đồng thời, tại Điều 400 Bộ luật dân sự 2015 quy định về thời điểm giao kết hợp đồng như sau:

“1. Hợp đồng được giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận được chấp nhận giao kết.

2. Trường hợp các bên có thỏa thuận im lặng là sự trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng trong một thời hạn thì thời điểm giao kết hợp đồng là thời điểm cuối cùng của thời hạn đó.

3. Thời điểm giao kết hợp đồng bằng lời nói là thời điểm các bên đã thỏa thuận về nội dung của hợp đồng.

4. Thời điểm giao kết hợp đồng bằng văn bản là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản hay bằng hình thức chấp nhận khác được thể hiện trên văn bản.”

Trường hợp Hợp đồng giao kết bằng lời nói và sau đó được xác lập bằng văn bản thì thời điểm giao kết hợp đồng được xác định bằng cách: thời điểm giao kết bằng lời nói là thời điểm các bên đã thỏa thuận về nội dung của hợp đồng.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Qúy Khách.

………………..

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV FDVN – CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: số 359 đường Nguyễn Du, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi

Email: luatsuquangngai.net@gmail.com

Điện thoại: 0917.135.269

 

 

.
.
.
.