HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN SỬ DỤNG ĐẤT NHƯNG CHƯA ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÓ ĐƯỢC BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT?

HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN SỬ DỤNG ĐẤT NHƯNG CHƯA ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÓ ĐƯỢC BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT?

Công ty Luật TNHH MTV FDVN – Chi nhánh FDVN tại Quảng Ngãi nhận được câu hỏi của ông N.T.T trú tại xã Nghĩa Phú, Tp. Quảng Ngãi yêu cầu tư vấn vấn đề pháp lý như sau:

“Gia đình tôi hiện đang sử dụng một thửa đất có nguồn gốc lấn chiếm đất bằng chưa sử dụng của nhà nước từ năm 1999 với diện tích khoảng 250m2 tại xã Nghĩa Phú, Tp. Quảng Ngãi và trên đất có nhà ở được xây dựng năm 2002. Tuy nhiên, đến nay gia đình tôi vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vừa qua, gia đình tôi biết được thông tin thửa đất này đang nằm trong quy hoạch dự án Khu đô thị Nghĩa Hà – Nghĩa Phú. Vậy, khi nhà nước thu hồi thửa đất này thì gia đình tôi có được bồi thường hay không?”

Cảm ơn ông đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH MTV FDVN – Chi nhánh FDVN tại Quảng Ngãi, dựa trên những sự kiện pháp lý mà ông cung cấp, Công ty tư vấn cho ông như sau:

Điều kiện được bồi thường đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, của hộ gia đình, cá nhân được quy định tại Khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai 2013:

Điều 75. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này…”

Tại Điều 11 Quyết định 48/2017/QĐUB ngày 18/8/2017 về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi quy định:

Điều 11. Bồi thường về đất cho người đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Bồi thường về đất cho người đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thực hiện theo Điều 13 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP.”

Điều 13 của Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, cụ thể như sau:

“Điều 13. Bồi thường về đất cho người đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

 1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CPmà đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 101 và Điều 102 của Luật Đất đai, các Điều 20, 22, 23, 25, 27 và 28 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CPthì được bồi thường về đất.
 2. …………….”

Căn cứ các quy định nêu trên và dữ liệu mà ông cung cấp thì trường hợp sử dụng đất của gia đình ông thuộc trường hợp sử dụng đất sau ngày 15/10/1993 và trước ngày 01/7/2004; gia đình ông hiện đang sử dụng đất ổn định, liên tục, không có tranh chấp và đảm bảo các điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 20 Nghị Định 43/2014/NĐ-CP thì trường hợp sử dụng đất của gia đình ông phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định 43/2014/NĐ-CP nêu trên. Chính vì vậy, khi nhà nước thu hồi đất, thửa đất nêu trên của gia đình ông sẽ được công nhận quyền sử dụng đất và được bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định pháp luật.

Để được tư vấn chi tiết, đầy đủ và chính xác Quý khách hàng hãy liên hệ với Công ty Luật TNHH MTV FDVN – Chi nhánh FDVN tại Quảng Ngãi tại địa chỉ số: 359 đường Nguyễn Du, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Công ty Luật TNHH MTV FDVN – Chi nhánh FDVN tại Quảng Ngãi luôn sẵn sàng để tư vấn, hỗ trợ Quý khách các vấn đề pháp lý liên quan đến các thủ tục đất đai và các vấn đề khác liên quan đến pháp luật.

 

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV FDVN – CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: số 359 đường Nguyễn Du, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi

Email: luatsuquangngai.net@gmail.com

Điện thoại: 0917.135.269

Web: luatsuquangngai.net

 

 

19 thoughts on “HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN SỬ DỤNG ĐẤT NHƯNG CHƯA ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÓ ĐƯỢC BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT?

 1. Alex says:

  Long time supporter, and thought I’d drop a comment.

  Your wordpress site is very sleek – hope you don’t mind me asking what theme
  you’re using? (and don’t mind if I steal it? :P)

  I just launched my site –also built in wordpress
  like yours– but the theme slows (!) the site down quite a bit.

  In case you have a minute, you can find it by searching
  for “royal cbd” on Google (would appreciate any feedback) – it’s still in the works.

  Keep up the good work– and hope you all take care of yourself during the coronavirus scare!

  ~Alex

Trả lời Nathanbem Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *