Hợp đồng mua bán Vaccine Covid

PHẦN I. NGHIÊN CỨU VÀ TRAO ĐỔI

Hợp đồng mua bán Vaccine Covid – 19 trong trường hợp đặc biệt và vấn đề chấp thuận miễn trừ trách nhiệm của nhà cung cấp

 PHẦN II. PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN

  1. Tình huống pháp lý: Quy định bảo vệ thai sản theo quy định mới của Bộ luật Lao động 2019
  2. Mua xe về chưa đi, đăng ký giấy tờ xe muộn có được không?
  3. Cấp lại sổ BHXH do có sai sót về chữ đệm trong họ tên.

PHẦN III. QUY ĐỊNH CẦN BIẾT

ban-tin-dien-dan-nghe-luat-so-51-thang-6-nam-2021-1

.
.
.
.