Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh hộ kinh doanh có phải thông báo không?

Tại Khoản 1 Điều 92 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, có quy định:

Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Kèm theo thông báo phải có các giấy tờ sau đây:

– Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Cơ quan thuế;

– Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

– Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

=> Như vậy, theo quy định nêu trên thì khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kèm theo các giấy tờ nêu trên.

Đối với mức phạt khi chấm dứt hoạt động kinh doanh hộ kinh doanh mà không thông báo, tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định 122/2021/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, có quy định:

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

– Chấm dứt hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh mà không thông báo hoặc không nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện;

Để hiểu rõ hơn và nhằm đảm bảo quyền lợi của mình, bạn vui lòng liên hệ Hotline: 1900 6577 để được hỗ trợ sớm nhất./.

.
.
.
.