KHI NÀO TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI MẤT TÍCH?

Đây là một chế định được Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định cụ thể nhằm bảo vệ quyền lợi của cá nhân cũng như những chủ thể có liên quan đối với chủ thể là người mất tích.

Trong thực tế, có một số trường hợp không thể xác định được cá nhân đó còn sống hay đã chết. Trong những trường hợp như vậy, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ, của những người có quyền, lợi ích liên quan, pháp luật quy định những điều kiện, trình tự để tạm dừng hoặc chấm dứt tư cách chủ thể của cá nhân dưới hình thức: Tuyên bố mất tích.

Để hiểu rõ hơn về quy định, quy trình của pháp luật hiện hành về vấn đề tuyên bố mất tích. Công ty Luật FDVN – chi nhánh Quảng Ngãi có bài viết khái quát chung này

1. MỤC ĐÍCH VIỆC TUYÊN BỐ MẤT TÍCH

2. QUY ĐỊNH TUYÊN BỐ MẤT TÍCH:

Điều kiện để tuyên bố người mất tích được quy định theo khoản 1 Điều 68 Bộ luật Dân sự 2015 phải đảm bảo 2 điều kiện như sau:

3. THỦ TỤC ĐỂ TUYÊN BỐ 1 NGƯỜI MẤT TÍCH

4. HẬU QUẢ PHÁP LÝ

5. HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI MẤT TÍCH

Đây là các điều kiện và thủ tục về việc tuyên bố người mất tích. Công ty Luật FDVN Quảng Ngãi kính gửi đến quý khách hàng bài viết trên để quý khách hàng nắm rõ hơn về các quy định liên quan đến việc Tuyên người mất tích.

_______________

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV FDVN – CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ : số 359 Nguyễn Du, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi

Điện thoại  : 02553 817 579

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
.
.
.