Khiếu nại có thể ủy quyền được hay không?

Khiếu nại là việc cá nhân, tổ chức đề nghị cá nhân, tổ chức có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính,… Tuy nhiên, trong trường hợp cá nhân bị xâm phạm bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính không thể tự mình khiếu nại thì có thể ủy quyền cho người khác khiếu nại thay được không?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Khiếu nại 2011 và Điều 5 Nghị định 124/2020/NĐ-CP thì người khiếu nại có thể ủy quyền khiếu nại trong các trường hợp sau:

– Trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, có nhược điểm về thể chất hoặc vì lý do khách quan khác mà không thể tự mình khiếu nại thì được ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ để thực hiện việc khiếu nại; – Người khiếu nại được ủy quyền cho luật sư khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

– Trường hợp người khiếu nại là người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật thì được ủy quyền cho trợ giúp viên pháp lý khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Để hiểu rõ hơn và nhằm đảm bảo quyền lợi của mình, bạn vui lòng liên hệ Hotline: 1900 6577 để được hỗ trợ sớm nhất./.

.
.
.
.