Mất bằng lái xe có cần phải thi lại?

Khi bị mất giấy phép lái xe phải làm các thủ tục thật rắc rối, nhất là trong thời điểm này. Để giải đáp cho những thắc mắc về thủ tục được cấp lại bằng lái xe máy, ô tô bị mất như thế nào?

Tùy theo từng trường hợp cụ thể, người bị mất có thể tới một trong các điểm cấp giấy phép lái xe để làm thủ tục cấp lại.

Không phải cứ mất bằng lái xe là được cấp lại bằng mới vì trong một số trường hợp bạn phải thi sát hạch lại phần lý thuyết hoặc cả hai. Cụ thể:

Khoản 2 Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định: “Người có giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng, được xét cấp lại giấy phép lái xe.”

=> Như vậy, nếu bị mất bằng lái xe thì tùy vào thời hạn của giấy phép lái xe đã mất mà sẽ được cấp lại hoặc phải thi lại, cụ thể:

+ Nếu bị mất bằng lái xe mà bằng lái xe đó còn thời hạn hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng thì được cấp lại bằng lái xe;

+ Nếu bị mất bằng lái xe mà bằng lái xe đó quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng trở lên thì phải thi lại.

.
.
.
.