NĂM 2021, QUY TRÌNH CẤP ĐỔI, CẤP LẠI SỔ ĐỎ ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO?

Sổ đỏ hay còn được gọi với tên pháp lý là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.
Luật đất đai hiện hành quy định về quy trình cấp đổi, cấp lại sổ đỏ như sau:
1.Khi nào được cấp đổi, cấp lại sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất)?
Theo khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2015/NĐ-CP việc cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp được thực hiện trong 4 trường hợp sau:

2. Quy trình thực hiện cấp đổi, cấp lại sổ đỏ
2.1. Hồ sơ cấp đổi, cấp lại sổ đỏ:
Hồ sơ cấp đổi: Căn cứ tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hồ sơ khi thực hiện thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng gồm có:
• Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận theo mẫu số 10/ĐK;
• Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp;
• Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà giấy chứng nhận đã cấp đang thay thế tại tổ chức tín dụng.
Hồ sơ cấp lại: Căn cứ tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp lại sổ đỏ gồm có:
• Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận theo mẫu số 10/ĐK;
• Giấy xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời hạn 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân; giấy tờ chứng minh đã đăng 03 tin lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất giấy nhận đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; trường hợp mất giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy chứng nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó.
Lưu ý: Người sử dụng xin cấp đổi sổ, cấp lại sổ đỏ phải cung cấp thêm giấy tờ tùy thân gồm: bản sao CMND và bản sao sổ hộ khẩu.

2.2. Nơi tiếp nhận hồ sơ:
Căn cứ tại khoản 2 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định cơ quan tiếp nhận và trả hồ sơ giải quyết thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận:
• Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của UBND cấp tỉnh.
• Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân cấp xã thì Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
2.3. Thời hạn xử lý hồ sơ:
Thời gian cấp đổi: Thời gian cấp đổi giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng là không quá 10 ngày; trường hợp cấp đổi hàng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ là không quá 50 ngày theo quy định tại điểm p khoản 2 Điều 61 Nghị định 43/NĐ-CP.
Thời hạn cấp lại: Thời gian cấp lại giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng bị mất là không quá 30 ngày theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Trên đây là hướng dẫn thủ tục cấp đổi, cấp lại sổ đỏ theo quy định mới nhất. có thể thấy rằng quy trình cấp đổi và cấp lại sổ đỏ có sự khách nhau cơ bản về các trường hợp cấp, hồ sơ cấp và thời gian thực hiện.
CÔNG TY LUẬT TNHH MTV FDVN – CHI NHÁNH FDVN TẠI QUẢNG NGÃI
Địa chỉ : số 359 Nguyễn Du, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi
Email : luatsuquangngai.net@gmail.com
Điện thoại : 02553 817 579

.
.
.
.