NGHỊ ĐỊNH 92/2021/NĐ-CP BAN HÀNH GIẢI PHÁP HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, NGƯỜI DÂN CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID 19

Ngày 27/10/2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/2021/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Theo đó việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế, bao gồm:

  • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam
  • Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã
  • Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam
  • Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất kinh doanh, có thu nhập.

Trường hợp là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là cá nhân cư trú hoạt động trong mọi ngành nghề, hình thức khai thuế, nộp thuế có hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa bàn huyện, thị xã, quận, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương(sau đây gọi là địa bàn cấp huyện) chịu tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021 được miễn số thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV năm 2021.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ Thông báo trong năm 2021 của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương liên quan đến dịch Covid-19.

Trong đó, có nội dung dừng hoặc ngừng hoặc tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh đối với một hoặc nhiều hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn( bao gồm cả việc phong tỏa, cách ly xã hội) để ban hành danh sách các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch Covid-19.

Chi tiết nghị định tại: 92_2021_ND-CP

————————

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH FDVN – CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI

Hotline: 0255.3817.579/0917.135.269

Email: luatsuquangngai.net@gmail.com

Hoặc inbox trực tiếp vào fanpage: Luật sư FDVN Quảng Ngãi.

 

 

 

.
.
.
.