NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO CHO ĐÚNG LUẬT?

Khi nào thì người lao động được phép chấm dứt hợp đồng lao động? Và khi chấm dứt hợp đồng lao động thì người lao động phải có nghĩa vụ gì nếu việc chấm dứt hợp đồng lao động đó trái quy định của pháp luật?

Thứ nhất, tại điều 35 của Bộ luật lao động 2019 người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp:

Điều 35. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

1. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau:

a) Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng;

d) Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

2. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước trong trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ  trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật này;

b) Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 97 của Bộ luật này;

c) Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;

d) Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

đ) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật này;

e) Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

g) Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Bộ luật này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.

Thứ hai, người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì phải có các nghĩa vụ theo quy định tại điều 40 Bộ luật lao động 2019:

Điều 40. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Không được trợ cấp thôi việc.

2. Phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày không báo trước.

3. Phải hoàn trả cho người sử dụng lao động chi phí đào tạo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.

Như vậy, nếu người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại điều 35 Bộ luật lao động 2019 thì không phải thực hiện nghĩa vụ tại điều 40 Bộ luật lao động 2019; trong trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trái với pháp luật thì phải có các nghĩa vụ như không được hưởng trợ cấp thôi việc; bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp đồng trong những ngày không báo trước.

Trên đây là những thông tin về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, FDVN Quảng Ngãi thân gửi đến quý bạn đọc. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì liên quan đến các quy định trên hoặc bạn đang gặp các vấn đề pháp luật khác cần được giải đáp đừng ngần ngại liên hệ cho chúng tôi theo:

———-

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH FDVN – CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI

Hotline: 0255.3817.579/0917.135.269

Email: luatsuquangngai.net@gmail.com

Hoặc inbox trực tiếp vào fanpage: Luật sư FDVN Quảng Ngãi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
.
.
.