NGƯỜI MẤT KHÔNG ĐỂ LẠI DI CHÚC, SANG TÊN SỔ ĐỎ NHƯ THẾ NÀO?

Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 650 Bộ luật Dân sự 2015 quy định rằng: khi không có di chúc sẽ thừa kế theo pháp luật, thủ tục sang tên sổ đỏ được thực hiện cụ thể như dưới đây.

Chuẩn bị hồ sơ:

 

Theo khoản 2 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, người được hưởng thừa kế phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, gồm các giấy tờ sau:

  • Bản gốc Giấy chứng nhận (bản gốc sổ đỏ)
  • Giấy tờ về quyền hưởng di sản thừa kế
Lưu ý:

  • Trường hợp người thừa kế là người duy nhất, phải có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất của người thừa kế;
  • Trường hợp có nhiều người cùng hưởng di sản thừa kế là quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng từ chối hưởng thì phải có văn bản từ chối hưởng quyền thừa kế.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nộp hồ sơ (Đơn xác nhận nhân thân, đơn xác nhận nhân khẩu, tờ khai di sản thừa kế…)

Cách 1: Nộp tại UBND cấp xã nơi có đất nếu có nhu cầu (xã, phường, thị trấn)

Cách 2: Nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc bộ  phận tiếp nhận  hồ sơ và trả kết quả theo quy định của UBND cấp tỉnh. Trường hợp địa phương chưa có Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện thì nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Giải quyết yêu cầu

Bước 4: Trả kết quả

Thời hạn giải quyết

Theo khoản l, Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, thời hạn được quy định:

  • Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được tăng thêm 15 ngày;
  • Thời gian trên không tính ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất;  không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
  • Theo điểm a, khoản 5, Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.
Công ty Luật FDVN chi nhánh Quảng Ngãi

 

Địa chỉ: 359 Nguyễn Du, Ph. Nghĩa Chánh, Tp. Quảng Ngãi

.
.
.
.