Nhãn hiệu gạo Việt Nam được bảo hộ tại 22 Quốc gia trên thế giới

BẢO HỘ NHÃN HIỆU GẠO CỦA NGƯỜI VIỆT
Nhãn hiệu Gạo Việt Nam #VietnamRice đã được bảo hộ tại Việt Nam và 22 quốc gia, bao gồm cả nhãn hiệu thông thường và nhãn hiệu chứng nhận.
Bộ NN&PTNT có nhiệm vụ là xây dựng nhãn hiệu Gạo Việt Nam/Vietnam Rice và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận trong nước và quốc tế.
Với nỗ lực không ngừng, nhãn hiệu Vietnam Rice đã có 19 quốc gia chấp nhận bảo hộ dưới dạng Nhãn hiệu thông thường gồm: Indonesia, Nga và OAPI và 17 nước châu Phi là Benin, Burkina Faso, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Chad, Comoros, Cộng hòa Congo, Bờ Biển Ngà, Guinea Xích đạo, Gabon, Guinea, Guinea Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Senegal và Togo. Nhãn hiệu được 3 quốc gia là Trung Quốc, Brunei và Na Uy bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận.
Song hành với hoạt động xây dựng biểu trưng, hệ thống nhận diện… cho nhãn hiệu Gạo Việt Nam #VietnamRice, Bộ NN&PTNT cũng tiến hành xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về gạo làm cơ sở cho việc sử dụng nhãn hiệu “Gạo Việt Nam – Vietnam Rice” trong thực tế”. Bộ đã xây dựng 3 tiêu chuẩn quốc gia về gạo là #TCVN_11888-2017 gạo trắng; #TCVN_11889:2017 gạo thơm trắng và #TCVN_8368:2010 gạo nếp trắng.

.
.
.
.