Phát hành hộ chiếu gắn chip điện tử từ ngày 14/8/2021

Bộ công an vừa ban hành Thông tư 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 (có hiệu lực 14/8/2021), quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan. Theo đó, hộ chiếu có gắn chíp điện tử có biểu tượng chip điện từ, hình ảnh tại các trang trong hộ chiếu là cảnh đẹp đất nước, di sản văn hóa Việt Nam, kết hợp cùng họa tiết trống đồng. Toàn bộ nội dung, hình ảnh in trong hộ chiếu được thực hiện bằng công nghệ hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo an, chống nguy cơ làm giả…

Đối với hộ chiếu đã được cấp trước ngày 1/1/2022 có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu.

Hộ chiếu gắn chíp điện tử

.
.
.
.