Quy định pháp luật về thời gian làm việc, thời gian nghỉ giữa giờ

Pháp luật về thời gian làm việc, thời gian nghỉ giữa giờ là một trong những quy định quan trọng của pháp luật, vì nó liên quan mật thiết đến đời sống và việc làm của người lao động.

Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp vi phạm về thời gian làm việc, thời gian nghỉ giữa giờ. Chính vì vậy, Công ty Luật FDVN Quảng Ngãi đưa ra một số lưu ý về thời gian làm việc theo quy định mới của Bộ Luật lao động 2019 như sau:

Quy định pháp luật về thời gian làm việc, thời gian nghỉ giữa giờ
Quy định pháp luật về thời gian làm việc, thời gian nghỉ giữa giờ

Tình huống pháp lý: Ca sáng: từ 7h00 sáng đến 16h00, thường tăng ca đến 19h00, có nghỉ giữa giờ 01h từ 12h00 đến 13h00.

– Ca đêm: từ 19h00 đến 4h00, thường tăng ca đến 7h00, có nghỉ giữa giờ từ 24h00 đến 01h00.

Cho tôi hỏi với quy định mới của Bộ luật Lao động 2019 thì Công ty cần lưu ý vấn đề gì về thời gian làm việc nêu trên không? Cảm ơn Luật sư!

1. Theo khoản 2 Điều 63 Nghị định 145/2020/NĐ-CP thì: “2. Tổ chức làm việc theo ca là việc bố trí ít nhất 02 người hoặc 02 nhóm người thay phiên nhau làm việc trên cùng một vị trí làm việc, tính trong thời gian 01 ngày (24 giờ liên tục”. Đối chiếu với quy định này thì xác định được Công ty đã bố trí ca làm việc.

Về thời gian nghỉ giữa giờ, khoản 1 Điều 109 Bộ luật Lao động 2019 quy định: Người lao động làm việc theo thời giờ làm việc quy định tại Điều 105 của Bộ luật này từ 06 giờ trở lên trong một ngày thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút liên tục, làm việc ban đêm thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục …”.

Như vậy theo quy định pháp luật, Công ty phải cho NLĐ nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút liên tục.

2. Đồng thời, tại điểm 2 khoản 1 Điều 109 BLLĐ 2019 và khoản 3 Điều 63 Nghị định 145/2020/NĐ-CP cũng quy định, dù NLĐ được nghỉ ngơi trong khoảng thời gian nêu trên nhưng Công ty phải tính lương cho thời gian NLĐ nghỉ ngơi bởi 2 ca làm việc đáp ứng điều kiện tại khoản 3 Điều 63 Nghị định 145/2020, gồm:

– NLĐ làm việc trong ca từ 06 giờ trở lên: cả ca ngày và ca đêm NLĐ đều làm trong 12 giờ.

– Thời gian chuyển tiếp giữa hai ca làm việc liền kề không quá 45 phút: Ca đêm và ca ngày liên tục với nhau, không có thời gian chuyển tiếp.

3. Công ty cần lưu ý, Công ty có quyền quyết định về thời điểm nghỉ giữa ca nhưng không được bố trí thời gian nghỉ vào thời điểm bắt đầu hoặc kết thúc ca làm việc (khoản 3 Điều 63 Nghị định 145/2020). Đồng thời người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác (Điều 110 Bộ luật lao động 2019).

Để được giải đáp một cách cụ thể, chính xác, Quý khách vui lòng liên hệ:

  • Địa chỉ: Số 359 Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi;
  • Email: luatsuquangngai.net@gmail.com;
  • Hotline: 02553.817.579
.
.
.
.