QUYỀN YÊU CẦU PHẢN TỐ CỦA BỊ ĐƠN VÀ YÊU CẦU PHẢN TỐ CỦA BỊ ĐƠN ĐỐI VỚI NGUYÊN ĐƠN, NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN CÓ YÊU CẦU ĐỘC LẬP ĐƯỢC CHẤP NHẬN KHI NÀO?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 200 BLDS 2015: “Cùng với việc phải nộp cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn, bị đơn có quyền yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập”; nghĩa là sau khi nhận được thông báo thụ lý vụ án; bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ngoài việc nộp cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình thì còn có quyền đưa ra yêu cầu phản tố đối với yêu cầu của nguyên đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

      Yêu cầu phản tố của bị đơn đối với nguyên đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập được chấp nhận khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:

      Thứ nhất: Yêu cầu phản tố để bù trừ nghĩa vụ với yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập tức là phía bị đơn phải có nghĩa vụ với nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập và đối với nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập cũng có nghĩa vụ với bị đơn.

      Thứ hai: Yêu cầu phản tố được chấp nhận dẫn đến loại trừ việc chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập là trường hợp bị đơn có yêu cầu phản tố và yêu cầu đó được chấp nhận thì loại trừ một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập

      Thứ ba: Trường hợp giữa yêu cầu phản tố và yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập có sự liên quan với nhau; hai yêu cầu này có mối quan hệ với nhau, nếu được giải quyết trong cùng một vụ án thì làm cho việc giải quyết vụ án được chính xác và nhanh hơn.

      Thời điểm đưa ra yêu cầu phản tố của bị đơn là trước thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải.

      Như vậy, quyền yêu cầu phản tố của bị đơn là một quyền quan trọng đối với bị đơn trong quá trình giải quyết vụ án dân sự, yêu cầu phản tố giúp bị đơn đảm bảo được tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong vụ án.

Trên đây là những thông tin FDVN Quảng Ngãi thân gửi đến quý bạn đọc tham khảo về vấn đề quyền yêu cầu phản tố của bị đơn. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì liên quan đến vấn đề trên hoặc bạn đang gặp các vấn đề pháp luật khác cần được giải đáp, đừng ngần ngại liên hệ cho chúng tôi theo:

———————————–

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH FDVN – CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI

Hotline: 0255.3817.579/0917.135.269

Email: luatsuquangngai.net@gmail.com

Hoặc inbox trực tiếp vào fanpage: Luật sư FDVN Quảng Ngãi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
.
.
.