SỬ DỤNG CHỨNG MINH NHÂN DÂN TRONG THỜI GIAN CHỜ CẤP THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Tình huống pháp lý: Tôi được cấp Chứng minh nhân dân vào ngày 05/06/2011. Đến đầu tháng 06/2021 tôi có đến Ủy ban nhân dân phường Y, thành phố P, tỉnh G để chuyển từ Chứng minh nhân dân sang Căn cước công dân. Trên giấy hẹn đề ngày 15/6/2021 đến nhận kết quả. Tôi lên Công an thành phố lấy thì cán bộ nói là chưa có vì số lượng quá tải nên làm chưa kịp, sau đó cấp cho tôi Giấy hẹn mới. Tôi muốn hỏi rằng thời gian cấp căn cước là bao lâu? Trong thời gian chờ cấp Căn cước công dân thì tôi có được tiếp tục sử dụng Chứng minh nhân dân 9 số cũ không? Rất mong Luật sư FDVN tư vấn!

Sử dụng chứng minh nhân dân trong thời gian chờ cấp thẻ căn cước công dân

Trả lời:

Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN Quảng Ngãi. Đối với các yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, FDVN có một số trao đổi như sau:

[1]. Về thời hạn cấp đổi thẻ Căn cước công dân

Theo quy định tại Điều 25 Luật căn cước công dân 2014 thì thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân như sau:

  • Tại thành phố, thị xã không quá 07 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới và đổi; không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại;
  • Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp;
  • Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp;

Thời gian nêu trên được tính kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Tuy nhiên vừa qua, với mục tiêu cấp 50 triệu thẻ Căn cước công dân gắn chíp trước ngày 01/7/2021 của Bộ công an nên có thể dẫn đến hồ sơ quá tải và thời gian trả thẻ bị chậm trễ hơn so với quy định.

[2]. Về việc sử dụng số Chứng minh nhân dân cũ trong thời gian chờ cấp thẻ Căn cước công dân

Điều 15 Thông tư 07/2016/TT-BCA được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 4 Điều 1 Thông tư 40/2019/TT-BCA có quy định như sau:

“Khi công dân làm thủ tục chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số sang thẻ Căn cước công dân thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ tiến hành như sau:

1. Đối với Chứng minh nhân dân 9 số:

a) Trường hợp Chứng minh nhân dân 9 số còn rõ nét (ảnh, số Chứng minh nhân dân và chữ) thì cấp giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân cùng Chứng minh nhân dân chưa cắt góc cho công dân đến làm thủ tục để sử dụng trong thời gian chờ cấp thẻ Căn cước công dân. Khi trả thẻ Căn cước công dân, cán bộ tiếp nhận hồ sơ đề nghị công dân nộp giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân cùng với Chứng minh nhân dân và tiến hành cắt góc phía trên bên phải mặt trước của Chứng minh nhân dân đó, mỗi cạnh góc vuông là 2cm, ghi vào hồ sơ và trả Chứng minh nhân dân đã được cắt góc cho người đến nhận thẻ Căn cước công dân; trường hợp công dân yêu cầu trả thẻ Căn cước công dân qua đường chuyển phát đến địa chỉ theo yêu cầu thì cơ quan quản lý căn cước công dân nơi tiếp nhận hồ sơ tiến hành cắt góc và trả Chứng minh nhân dân đã cắt góc ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ của công dân.

…”.

Dẫn chiếu theo quy định nêu trên, trường hợp Chứng minh nhân dân 9 số của bạn còn rõ nét (ảnh, số Chứng minh nhân dân và chữ), đồng thời, chưa bị cắt góc thì bạn có thể sử dụng Chứng minh nhân dân này trong thời gian chờ cấp thẻ Căn cước công dân cùng Giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Qúy Khách.

 

.
.
.
.