Thời hạn chuẩn bị xét xử một vụ án dân sự

Thời hạn chuẩn bị xét xử một vụ án dân sự được quy định tại khoản 1 Điều 203 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, cụ thể:

a) Đối với các vụ án quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này thì thời hạn là 04 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án;

b) Đối với các vụ án quy định tại Điều 30 và Điều 32 của Bộ luật này thì thời hạn là 02 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án.

Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan thì thời gian của trong thời hạn này được phép kéo dài nhưng không quá 02 tháng đối với vụ án thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này và không quá 01 tháng đối với vụ án thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản này.

Trường hợp có quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án thì thời hạn chuẩn bị xét xử được tính lại kể từ ngày quyết định tiếp tục giải quyết vụ án của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Lưu ý: Thời hạn chuẩn bị xét xử trên không áp dụng đối với các trường hợp:

  • Vụ án được xét xử theo thủ tục rút gọn.
  • Vụ án có yếu tố nước ngoài.
Trên đây là thông tin tư vấn pháp luật, để được hỗ trợ chi tiết bạn vui lòng liên hệ Hotline 1900 6577 để được hỗ trợ sớm nhất.
Trân trọng!
.
.
.
.