THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH?

Tình huống pháp lý. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh?

Tôi là Giám đốc của một công ty TNHH MTV không may tôi làm mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Bây giờ tôi muốn xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì phải làm thế nào?

Trả lời:

Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN chi nhánh Quảng Ngãi. Đối với các yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, FDVN chi nhánh Quảng Ngãi có một số trao đổi như sau:

[1]. Các trường hợp được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ Điều 58 Nghị định 78/2015/NĐ-CP có quy định như sau:

“1. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  1. Trường hợp doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của các lần trước đó không còn hiệu lực.”

[2]. Hồ sơ đề nghị cấp lại

– Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-20 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT);

– Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan (nếu có);

– Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân như: thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam đối với công dân Việt Nam; Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài đối với người nước ngoài).

Nơi nộp hồ sơ dưới đây và nộp phí, lệ phí, sau đó nhận giấy biên nhận giải quyết hồ sơ:

– Bộ phận một cửa của Phòng Đăng ký kinh doanh nơi cấp Giấy đăng ký kinh doanh;

– Hoặc trực tuyến qua mạng điện tử tại Cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Thời hạn giải quyết xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN chi nhánh Quảng Ngãi liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN chi nhánh Quảng Ngãi sẽ hữu ích cho Qúy Khách.

 

Công ty Luật FDVN chi nhánh Quảng Ngãi

 

Địa chỉ: 359 Nguyễn Du, ph. Nghĩa Chánh,Tp Quảng Ngãi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *