Thủ tục đăng ký quyền tác giả tại Việt Nam

Mỗi cá nhân khi tạo ra những sản phẩm riêng mang giá trị của bản thân mình đều mong muốn bảo về tác phẩm của mình không bị lấy cắp, chứng minh mình là chủ sở hữu

Do đó, mỗi tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm cần thiết phải tiến hành, thủ tục đăng ký với cơ quan chức năng để chứng mình mình là chủ sở hữu hợp pháp của tác phẩm và được độc quyền sử dụng tác phẩm tại Việt Nam.

Quy trình đăng ký bản quyền tác giả, bao gồm các bước sau:

Bước 1: Nhận yêu cầu từ khách hàng, gửi thư tư vấn cho khách hàng qua email hoặc tư vấn trực tiếp

Bước 2: Soạn thảo dự thảo hợp đồng đăng ký bản quyền và gửi cho khách hàng tham khảo

Bước 3: Ký hợp đồng đăng ký bản quyền, thực hiện thanh toán theo điều khoản hợp đồng

Bước 4: Gửi yêu cầu cung cấp thông tin, soạn hồ sơ và gửi cho khách hàng qua email hoặc trực tiếp, hướng dẫn khách hàng ký hồ sơ

Bước 5: Nộp hồ sơ đăng ký tại Cục bản quyền tác giả, theo dõi hồ sơ, trả lời thông báo hoặc thực hiện bổ sung, sửa chữa hồ sơ (nếu có) theo đề nghị của chuyên viên

Bước 6: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký, chuyển giấy chứng nhận cho khách hàng tham khảo và lưu gi

.
.
.
.