Trốn nghĩa vụ quân sự bị xử lý như thế nào?

Trốn nghĩa vụ quân sự bị xử lý như thế nào?

Theo Điều 7 Nghị định 120/2013/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về nhập ngũ như sau: Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng.

Điều 332 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự, như sau: Người nào không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm: Tự gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của mình; phạm tội trong thời chiến; lôi kéo người khác phạm tội.

.
.
.
.