Trường hợp nào chỉ đóng 50% tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ?

.
.
.
.