Trường hợp nào vợ chồng tự chia tài sản chung không có giá trị pháp lý?

Việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân nhằm để bảo vệ quyền của người thứ ba, bảo đảm các quyền của vợ và chồng như quyền tự do kinh doanh,… Để ngăn chặn các trường hợp vợ chồng lạm dụng việc chia tài sản chung trong thời kì hôn nhân để trốn tránh thực hiện nghĩa vụ về tài sản, pháp luật quy định việc chia tài sản cũng có thể bị Tòa án tuyên bố là vô hiệu theo yêu cầu của những người có quyền, lợi ích liên quan khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
1. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình; quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;
2. Nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ sau đây:
a) Nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng;
b) Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại;
c) Nghĩa vụ thanh toán khi bị Tòa án tuyên bố phá sản;
d) Nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức;
đ) Nghĩa vụ nộp thuế hoặc nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà
nước;
e) Nghĩa vụ khác về tài sản theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.
Căn cứ pháp lý: Điều 42 Luật hôn nhân và gia đình có quy định về chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu
Trên đây là thông tin tư vấn pháp luật, để được hỗ trợ chi tiết bạn vui lòng liên hệ Hotline 1900 6577 để được hỗ trợ sớm nhất!
Trân trọng !
.
.
.
.