Tự phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân có giá trị pháp lý?

Hỏi: Tôi và chồng đã gửi đơn ly hôn nhưng chưa đến thời gian thụ lý thì tôi muốn chia tài sản. Vậy tôi và chồng có thể tự ý chia tài sản không? Việc này có hiệu lực pháp lý không? Có thể tự ý chia tài sản chung nếu một trong hai bên không đồng ý với thỏa thuận chia tài sản?

Trả lời:

I. Vợ chồng tự ý chia tài sản chung trước khi Tòa án thụ lý đơn ly hôn thì có giá trị pháp lý không?

Căn cứ Điều 38 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân như sau:

1. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

2. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

3. Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 59 của Luật này.

Theo đó tại Khoản 13 Điều 3 Luật này giải thích Thời kỳ hôn nhân là khoảng thời gian tồn tại quan hệ vợ chồng, được tính từ ngày đăng ký kết hôn đến ngày chấm dứt hôn nhân.

Như vậy, theo quy định hiện hành thì việc ly hôn của vợ chồng bạn chưa chấm dứt nên việc chia tài sản này được xem là chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Việc này sẽ có giá trị pháp lý trong trường hợp thỏa thuận này được lập thành văn bản và được công chứng theo yêu cầu của bạn hoặc chồng bạn. 

II. Có thể tự ý chia tài sản chung nếu một trong hai bên không đồng ý với thỏa thuận chia tài sản?

 Điều 28 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về những tranh chấp về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án như sau:

1. Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn; chia tài sản sau khi ly hôn.

2. Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.

3. Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.

4. Tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ.

5. Tranh chấp về cấp dưỡng.

6. Tranh chấp về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

7. Tranh chấp về nuôi con, chia tài sản của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn hoặc khi hủy kết hôn trái pháp luật.

8. Các tranh chấp khác về hôn nhân và gia đình, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

Theo đó, trong trường hợp vợ chồng muốn tự chia tài sản nhưng việc chia này không được sự thuận tình của một trong hai người về vấn đề phân chia thì cả hai phải chia tài sản tại Tòa án, nơi có thẩm quyền giải quyết vấn đề này.

Trên đây là thông tin tư vấn pháp luật, để được hỗ trợ chi tiết bạn vui lòng liên hệ Hotline 1900 6577 để được hỗ trợ sớm nhất!

Trân trọng !

.
.
.
.