XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH VỀ PHỔ BIẾN, PHÁT TỜ RƠI, BÀI VIẾT, HÌNH ẢNH, ÂM THANH NHẰM XÚC PHẠM DANH DỰ, NHÂN PHẨM CỦA NẠN NHÂN

  • Hành vi: “…Phổ biến, phát tán tờ rơi, bài viết, hình ảnh, âm thanh nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nạn nhân…” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 51 Nghị định 167/2013/NĐ-CP.
  • Hình thức xử phạt: “…Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng…” quy định tại khoản 2 Điều 51 Nghị định 167/2013/NĐ-CP.
  • Thẩm quyền xử phạt: “…Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

                                                 Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch

                                                Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi, lĩnh vực mình quản lý, các chủ thể có thẩm quyền của các lực lượng sau cũng có thẩm quyền xử phạt:

– Bộ đội biên phòng

– Cảnh sát biển

– Hải quan

– Kiểm lâm

– Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài…” quy định tại khoản 3 Điều 67; Điều 68; Điều 69 Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

  • Biện pháp khắc phục: “…Buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu

                                                 Buộc thu hồi tư liệu, tài liệu, tờ rơi, bài viết, hình ảnh, âm thanh…” quy định tại khoản 3 Điều 51 Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

 

 

 

.
.
.
.